Industri Energi sine nettsider

Årsmøte Alnor Kjemiske Fagforening 2024

Torsdag 4. april avholdes årsmøte i Alnor Kjemiske Fagforening i Kantine 2/Seaside.
Frist for innlevering av forslag og innstillinger til valgkommiteen er 21.mars, ihht vedtekter.