Industri Energi sine nettsider

Medlemsmøte AKF Speira-klubben

Kantine 2/”Seaside” mandag den 24.juni kl. 1545.

Saksliste:
1. Protokoll 01/24
2. Tariff – lokale forhandlinger

Vel møtt!