Industri Energi sine nettsider

Dette er det nye navnet til IE&FLT


Forbundet IE&FLT blir Forbundet Styrke.
Etter sammenslåingen mellom Industri Energi (IE) og Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), har spørsmålet om et nytt navn skapt stort engasjement.
– Det er med stor glede jeg annonserer at vi har valgt et nytt navn. Vi har lyttet til våre medlemmer og tillitsvalgte, og nå skal vi bære navnet «Styrke» med stolthet, sier forbundsleder Frode Alfheim.
Han forklarer at det har vært en navnekonkurranse der nesten 2000 medlemmer har sendt inn navneforslag. I tillegg har det vært en grundig navneprosess i forbundet, og nå har valget falt på Forbundet Styrke.
Alfheim understreker at det nye navnet symboliserer forbundets mål og visjon.
– Vi skal være en styrke for våre medlemmer, i fagbevegelsen og i arbeidslivet, sier han.
I forbundsstyrets møte 11. juni og i landsstyrets møte 12. juni vil det bli fremlagt en plan for innfasing av det nye navnet. Frem til dato for nytt navn vil fortsatt IE&FLT brukes som midlertidig navn.
Det nye navnet ble enstemmig vedtatt av ekstraordinært landsstyre 21. mai.