Industri Energi sine nettsider

Om oss

Alnor Kjemiske Fagforening, avdeling 45 i fagforbundet Industri Energi, ble stiftet den 18. april 1967.

Vi organiserer følgende bedrifter:

Hydro Aluminium, Speira Karmøy, Bilfinger avd. Karrmøy, Hydal , Hydal Transportsystemer og Hansen & Sønner.

Foreningen har i dag ca. 800 aktive medlemmer og ca. 90 lærlinger fordelt på de forskjellige enhetene på verksområdet ved Hydro Aluminium Karmøy. Inklusiv pensjonister er medlemstallet cirka 1380. Leder av AKF er Margunn Sundve.

Org nr: 991 050 906

STYRE I ALNOR KJEMISKE FAGFORENING 2023:
Bak fra venstre: Jan Kåre Johanessen, Alf Ytreland, Per Frode Johansen, Jan Åge Johansen, Kåre Fossdal. Foran fra venstre: Margunn Sundve, Ingunn Hansen og Therese Krokedal

Besøksadressen vår er:

Hydrovegen 160
4265 Håvik

E-post: AKF@hydro.com

Våre tillitsvalgte

tillitsvalgt-siden vår finner du en oversikt over styret i AKF og kontaktinformasjon til hver av dem. AKF har fem tillitsvalgte på heltid: Leder Margunn Sundve, Per Frode Johansen, Therese Krokedal, Ingunn Hansen (Speira) og Kåre Vedø Fossdal (Bilfinger).

Oversikt over alle tillitsvalgte på de ulike områdene og skiftene.

Utvalg/grupper