Industri Energi sine nettsider

Lønns- og arbeidsavtaler

Fra denne siden klan du klikke deg videre til undersider med de ulike typene avtaler, vedtekter og skiftplaner.

Skiftplaner 2022

Skiftplaner 2023

Skiftplan 6-skift Hydro Karmøy 2018-2022

6-Skiftplan 2018-2022

Andre avtaler