Industri Energi sine nettsider

Merkantil

Merkantil Faggruppe vil bygge opp siden steg for steg.

Nyhetssiden, forsiden til AKF, vil være den mest dynamiske delen av de nye hjemmesidene – men vi tar sikte på at medlemmer i merkantile stillinger også skal kunne finne relevante opplysninger, informasjon og saker her.

Med vennlig hilsen styret: Leder/sekretær Trygve Eriksen, nestleder Arvid Seljestokken, kasserer Monika Vaka og styremedlemmene Rolf Sagstad, Else Marie Rossebø og Trond Eirik Hansen.

Merkantilstyret består av:

Kontaktinfo:

Leder/Sekretær: Trygve Eriksen
Trygve.Eriksen@hydro.com 971 87 296

Nestleder: Arvid Seljestokken
Arvid.Seljestokken@hydro.com 976 53 329

Kasserer: Monika Alne Vaka
Monika.Alne.Vaka@hydro.com 958 94 179

Styremedlem: Else Marie Rossebø
Else.Marie.Rossebo@hydro.com 473 11 573

Styremedlem: Trond Eirik Hansen
Trond.Eirik.Hansen@speira.com 922 99 392

Styremedlem: Rolf Sagstad
RolfS@m-a.no

Øverst fra venstre Leder, Trygve Eriksen – Styremedlem, Kjell Olsen – nestleder, Arvid Seljestokken – styremedlem, Rolf Sagstad fra Marine Aluminium – styremedlem, Svend Owe Nilsen – Nederst fra venstre kasserer, Monika Alne Vaka – og styremedlem, Else Marie Rossebø.