Industri Energi sine nettsider

Styret

Styret

På denne siden finner du en oversikt over våre tillitsvalgte. Siden er under utvikling, og foreløpig finner du navn på alle i styret under. AKF har fem tillitsvalgte på heltid: Leder Margunn Sundve, Per Frode Johansen, Therese Krokedal, Ingunn Hansen (Speira) og Kåre Vedø Fossdal (Bilfinger).