Industri Energi sine nettsider

Medlemsmøte i AKF Speira-klubben

Torsdag 1.juni kl. 1545 avholdes det medlemsmøte i AKF Speira-klubben i kantine 2/»Seaside».
Agenda:
1. Protokoll medlemsmøte 13.10.22
2. Tariff
3. Eventuelt

Vel møtt!