Industri Energi sine nettsider

Medlemsmøte AKF Speira-klubben

Kantine 2/”Seaside” torsdag den 30.mai kl. 1545.

Saksliste:
1. Protokoll
2. Tariff
3. Eventuelt

Vel møtt!