Industri Energi sine nettsider

Workplace erstatter intranett!

Etter en vellykket pilotperiode som har pågått siden februar, har det blitt gjort vedtak om å implementere Workplace-plattformen på tvers av Hydro.
På slutten 2019 vil Workplace og SharePoint erstatte intranettet slik vi kjenner det i dag.

Workplace ser ut som Facebook, men er en egen bedriftsplattform for intern bruk bare i Hydro. Din personlige profil og alt innhold som deles på Workplace kan derfor ikke blandes med din private Facebook.
Målet med å gjennomgå den viktigste digitale kommunikasjonskanalen i Hydro har vært å skape en mer dynamisk, brukervennlig kommunikasjonsplattform, som også kan ha potensiale til å nå flere av våre ansatte. I dag dekker intranett rundt 13 000 brukere av de 36 000 ansatte i Hydro.
Målet er å lansere Workplace i slutten av september. Samtidig vil en fjerne alle nyheter og andre meldinger fra det nåværende intranettet. Senere vil intranettet slik vi kjenner det i dag, bli erstattet av en SharePoint-løsning. Mer informasjon vil komme senere.

Hentet fra Hydro intranett (tekst: Jorunn Frafjord)