Industri Energi sine nettsider

Årsmøte i AKF Speira klubben

Salteriet (AKF Huset) tirsdag 22.november kl.1800

Dagsorden:
Sak 1 Åpning/Konstituering
Sak 2 innkomne forslag
Sak 3 Valg
Sak 4 Avslutning
Enkel bevertning
Velkommen!
Styre