Industri Energi sine nettsider

VIKTIG – HJELP MEDLEMMENE TIL Å STEMME

Industri Energi sendte i dag ut en oppfordring til alle tillitsvalgte om å hjelpe til slik at alle medlemmer får stemt.

«Enkelte medlemmer har av en eller annen grunn problemer med å komme gjennom. Til alle tillitsvalgte : Vi ber deg som tillitsvalgt å sørge for at disse enkeltmedlemmene får nødvendig bistand. Vår erfaring er at innlogging på Min Side ved hjelp av medlemsnummer er uproblematisk.

Industri Energi ber deg ta kontakt med medlemmene og oppfordre alle til å bruke stemmeretten! 

Som tillitsvalgt på din bedrift er det viktig at du hjelper til med å få alle medlemmene dine til å delta i uravstemningen over tariffoppgjøret. Medlemmene kan selv velge om de vil stemme ved å svare på en SMS fra forbundet eller via Min side.

Stem ved å svare på SMS eller via Min Side
Uravstemningen blir gjennomført elektronisk, og det er to måter man kan stemme på:
1. Ved å svare på en SMS medlemmene mottar.
ELLER
2. Ved å gå inn på Min side, logge seg inn og stemme der.
Uravstemningen starter tirsdag 17.04 og avsluttes 26.04 klokken 12:00″.

BRUK STEMMERETTEN DIN!!