Industri Energi sine nettsider

Vellykket Tillitsvalgtdag

Ca. 45 tillitsvalgte deltok da AKF arrangerte Tillitsvalgtdag på Salteriet (tidligere AKF Huset) 22.november!

På programmet stod:

  •  Strategiplan 2019-2022 v/leder
  • LO Favør v/Knut Marius Dale
  • Status og utfordringer i Metallverket v/Ingrid H. Guddal  og Valseverket v/Svein Oscar Vormedal
  • Brasil – hva skjedde/hva gjør vi? v/Inger Sethov
  • Code of conduct (etiske retningslinjer) v/leder

Det var en interessant dag med gode innlegg, diskusjoner og spørsmål. Vi håper at de tillitsvalgte hadde godt utbytte av dagen.

Neste år arrangeres det Tillitsvalgtseminar for alle tillitsvalgte.

 

Kommunikasjonsdirektør i Hydro, Inger Sethov. Foto: Jan Åge Johansen.
Leder i AKF, Sten Roar Martinsen. Foto: Jan Åge Johansen.
Arbeid med Strategiplan. Foto: Jan Åge Johansen.