Industri Energi sine nettsider

Velkommen til årets nye lærlinger

Hydro Karmøy ønsker 31 nye lærlinger velkommen. De har deltatt på et intensivt introduksjonsprogram med bidrag fra linja, opplæring, tillitsvalgte, HMS og HR.Lærlingene overføres nå til ulike enheter og områder på Hydro Karmøy. De vil da få kyndig opplæring og oppfølging frem til avleggelse av fagprøven.Lærlinger representerer framtiden og må tas godt imot både som kollegaer og læresvenner.(Workplace: Torbjørn S. Heyerdahl)