Industri Energi sine nettsider

Veiledning av lærlinger – gratis fagskoleutdanning!

Gratis videreutdanning: AOF Haugaland har fått offentlig finansiering på sin Fagskoleutdanning «Veiledning for lærlinger», og kan tilby denne utdanningen GRATIS.

   Fagskolen «Veiledning av lærlinger» har som formål å kvalitetssikre opplæring i bedrift, gjennom å tilby en formalisert instruktøropplæring.

   Målet er at studenten skal kunne utvikle en reflektert holdning til egen veiledningspraksis som gir best mulig læringsutbytte for lærlingene innenfor alle fagretninger, styrke kvaliteten på arbeidsplassbasert opplæring, og hever status for instruktører og faglige ledere som veileder lærlinger.

 

   Etter fullført utdanning vil du ha: 

   ·        innsikt i lover og forskrifter som regulerer lærlingeordningen

   ·        kommunikasjons- og veiledningsmetoder

   ·        prinsipper for god dokumentasjons- og vurderingspraksis

   ·        anvende verktøy for kvalitetsutvikling og kartlegging

   ·        veiledningsmetoder som bidrar til lærlingers opplevelse av medvirkning, mestring og motivasjon

   ·        etisk grunnholdning til egen rolle som veileder

   ·        kunne utføre veiledningsarbeid i tråd med yrkespedagogiske prinsipper

   ·        utvikle relevante metoder og verktøy

 

   Utdanningen gir 30 fagskolepoeng, og går over ett år på kveldstid.

   Utdanningen starter 6. september 2018, og avsluttes 20. juni 2019.

   Det legges opp til 5 undervisningskvelder pr. mnd, fra kl. 17-21.

  

Ønsker du mer informasjon, så kontakt Tone Robberstad, tlf. 52 70 90 04/

   917 55 798, eller tone.robberstad@aof.no