Industri Energi sine nettsider

Vara Avdelingstillitvalgte 2021-2022

Alnor Kjemiske Fagforening har avholdt valg på vara Avdelingstillitsvalgt (tidligere vara Hovedtillitsvalgt) i avdelingene med følgende resultat:

Vara Avdelingstillitsvalgte for perioden 2021-2022:

Elektrolyse, KTP, Anodemontasjen og Katodeverksted:       Johannes Våga

Pressbolt Støperi:                                                                           Alf Ytreland

Trådmaskinen:                                                                                Dagfinn Caspersen

KRM/Valseverket:                                                                          Kjetil Sangolt

Bilfinger:                                                                                            Svein Helge Kjøllmoen