Industri Energi sine nettsider

Valg av tillitsvalgt og verneombud

I løpet av høsten blir det valg av tillitsvalgte, varatillitsvalgte, verneombud, varaverneombud, Avdeingstillitsvalgte og vara avdelingstillitsvalgte for perioden 2019-2020.

Valgene starter i midten av september og varer fram til desember.

Info om valgene sendes ut til tillitsvalgte i disse dager.

Godt valg!!