Industri Energi sine nettsider

Utfordringer for Norsk Hydro Interessekontor

Hydro har konstatert at det foreligger store utfordringer knyttet til videre drift av Interessekontoret.

Bekymringene relaterer seg primært til et behov for utskifting av nåværende IT-system og konsekvenser av finanstilsynets konsesjonsvilkår. Det er under etablering et prosjekt, med deltakelse fra fagforeningene, som skal finne alternative løsninger på de tjenester IK i dag tilbyr. I den sammenheng er det også under etablering en samarbeidsavtale med en av Hydros bankforbindelser.
Ansatte og pensjonister som har kundeforhold i Interessekontoret vil bli holdt løpende orientert om de tiltak som iverksettes.
(hentet fra Workplace: Eva Kristin Bergersen)