Industri Energi sine nettsider

Utbetaling fleksible dager

Melding fra HR :Karmøy Metallverk vil utbetale rest fleksible dager for 2021 på lønn i mars 2022.Tradisjonelt sett har disse blitt utbetalt i februar, men en glipp i rutiner har dessverre ført til at utbetaling ikke ble bestilt.Dersom noen skulle ha behov for et forskudd kan dette bestilles i HR portalen før den 11.mars – og vil da bli utbetalt samme med fast forskudd den 15. mars – se vedlagte link.Alternativt kan du ringe HR telefonen på tlf 22538850.Skatt kommer til fratrekk i beløpet, og avregnet på lønnsutbetalingen i mars.Hjem | Hydro (people-doc.com)