Industri Energi sine nettsider

Uravstemning

Forhandlinger 2018: Nå er det uravstemning, bruk stemmeretten!

I disse dager sendes resultatet fra LO-NHO-oppgjøret ut til dere medlemmer på uravstemning. Det betyr at det er dere som skal bestemme om dere vil godta meklingsresultatet eller ikke. Vi oppfordrer alle til å stemme. Man kan stemme via Min side, eller ved å svare på SMS som sendes ut fra forbundet

Uravstemningen blir gjennomført elektronisk, og det er to måter man kan stemme på:

  1. Ved å svare på en SMS som sendes ut i løpet av tirsdag 17.04.
    eller
  2. Ved å gå inn på MIN SIDE, logge seg inn og stemme der

Uravstemningen starter tirsdag 17.04 og avsluttes 26.04 klokken 12:00.

Alle registrerte medlemmer med stemmerett som har fått en SMS om uravstemning kan stemme ved å svare på meldingen. Eller man kan stemme via Min side.

Våre lokale Hydro forhandlinger finner sted i Oslo mandag 4. og tirsdag 5. juni.

Forhandlingsutvalget mener resultatet som nå foreligger danner et godt grunnlag for disse forhandlingene og anbefaler medlemmene i Alnor Kjemiske å stemme JA i tråd med anbefalingen fra Forbundet.