Industri Energi sine nettsider

Ungdomsutvalget søker flere til styret

Ungdomsutvalget søker flere engasjerte ungdommer til styret

Ungdomsutvalget er en aktiv gruppe som arrangerer en rekke
aktiviteter for ungdom (ungdom= til og med 33 år).
Det å være i Ungdomsutvalget til AKF innebærer:
• Arrangere sosiale sammenkomster/aktiviteter for ungdom inne på bruker
• Ungdomsarbeid
• Ungdomstillitsvalgt
• Kurser og konferanser
• Lærlingkontakt
Ta gjerne kontakt med Sandra Haave Aanesen (snarest mulig) om dette er noe for deg 🙂
Mobil: 454 92 330
e-post:: Sandra.Aanesen@hydro.com