Industri Energi sine nettsider

Tredje kvartal 2021 : sterkt resultat for Hydro Karmøy

Tirsdag presenterte Hydro Karmøy et overskudd før renter, skatt og avskrivninger på 567 millioner kroner i tredje kvartal. Dette er en økning på ca. 180 millioner fra andre kvartal.

Fabrikksjef Ingrid Heradstveit Guddal sier at høye metallpriser, høy etterspørsel og god drift er driverne til det positive driftsresultatet. Tilgangen på fonybar kraft, teknologi og kompetanse gir oss et grønt globalt fortrinn. Vi kan tilby lavkarbon aluminium, som igjen spiller en viktig rolle i elektrifiseringen av transportsektoren i Europa. Vi ser en tilnærmet dobling i etterspørselen etter dette metallet fra i fjor til i år sier hun. Reduksjon av CO2-avtrykk foregår i alle ledd på Hydro Karmøy!

Stabile og forutsigbare rammevilkår er viktig for industrien, og er en forutsening for at fabrikker som Hydro Aluminium Karmøy skal kunne konkurrere i et globalt marked.

Organisasjonen er nå tilbake til normalen etter over ett år med strenge Covid-19 tiltak. Guddal ønsker å rette en stor takk til alle medarbeiderne for håndteringen av pandemien.