Industri Energi sine nettsider

Tredje kvartal 2020: negativt resultat, men positiv utvikling for Hydro Karmøy

Fredag presenterte Karmøy Metallverk et underskudd på 46 millioner kroner i tredje kvartal, og Valseverket leverte et overskudd på 6,5 millioner kroner.

Metallverket:
– Det ble som forventet et negativt resultat i tredje kvartal, og hovedgrunnen er en betydelig svakere pris på aluminium særlig i første del av kvartalet. Etter et dramatisk fall i flere av våre hovedmarkeder som følge av Covid-19 i andre kvartal, er det nå gledelig at markedene viser oppgang. Produksjonskapasitet som ble nedjustert i sommer grunnet fall i etterspørsel er i ferd med å kobles inn igjen, samtidig som prisen på aluminium styrkes, sier fabrikksjef Ingrid Heradstveit Guddal.
Valseverket:
Resultatet på valseverket preges også av et utfordrende aluminiumsmarked, men utsiktene er lysere også for valsede produkter.
– Resultatet påvirkes vesentlig i negativ retning av lavere salgstonnasje og lavere produktpriser. Vi ser at Covid-19-situasjonen har ført til svekket salg fordi kunder i Europa stenger midlertidig og dermed flytter ordrer utover i tid. I tredje kvartal ser vi en trend der kunder åpner opp igjen og ordrebøkene ser bedre ut.
Kostnadsreduserende tiltak er iverksatt og vi fortsetter dette arbeidet for å for å kompensere for fall i etterspørselen. Vil også tilføye at det i tredje kvartal er satt nye rekorder i produksjon og salg fra lager. Jeg opplever en fantastisk stå-på-vilje fra alle ansatte – takk for innsatsen, sier fabrikksjef på valseverket Pål Tage Endresen.
Covid-19
Smitteøkningen i landet generelt gjør at Hydro Karmøy fortsetter med alle implementerte smittevernstiltak.
– Hovedfokus under hele dette kvartalet som i forrige har vært å sette inn rette tiltak i forhold til å hindre smittespredning og opprettholde en sikker og god drift 24 timer i døgnet. Dette har vi lykkes med. Det ansatte har tilpasset seg raskt og alle har bidratt til å holde hjulene i gang. Vi har til nå ikke hatt tilfeller av Covid-19 på verket, og fortsetter med alle smittevernstiltak som restriksjoner på eksterne som får komme inn på verket, sosial distansering og hygienetiltak. I tillegg har alle ansatte fått utdelt munnbind til privat bruk, sier Guddal
100 000 til TV-aksjonen
I likhet med Hydros øvrige verk i Norge, har metallverket og valseverket på Hydro Karmøy sammen også i år donert 100 000 kroner til TV-aksjonen og WWFs arbeid for å redusere plast i verdenshavene.
Totalt ble bidraget fra Hydro på 1,15 millioner kroner og Summen fra hvert verk vil i år blant annet bidra til å samle inn cirka 800 tonn plast fra familiers husholdningsavfall som ellers kunne havnet i naturen.
– Vi er stolte av å bidra i denne dugnaden. Plastforsøplingen rammer oss alle, enten plasten flyter i land på norske strender eller skader havområder på den andre siden av kloden, sier fabrikksjefene.
Lissepasning fra EU
Gode og forutsigbare rammevilkår er en forutsetning for konkurranseevnen til de norske aluminiumverkene. I september la EU det nye rammeverket for CO2-kompensasjon for 2021-2030. CO2-kompensasjonen er den viktigste enkeltfaktoren, og et bortfall av denne kunne ha gitt norske aluminiumverk en betydelig konkurranseulempe.
Nå har norske myndigheter gjort et godt arbeid for å sikre mulighetene for norsk industri – og alt ligger til rette for videreføring av CO2-kompensasjon.
– EU har gitt Norge en lissepasning med det nye rammeverket for CO2-kompensasjon. Norske myndigheter har stort spillerom for hvordan kompensasjonsordningen skal videreføres, så nå er det viktig at de utnytter handlingsrommet fullt ut slik at vi kan konkurrere på lik linje med resten av verden, sier Guddal.