Industri Energi sine nettsider

Tredje kvartal 2019: Lave metallpriser og krevende produktmarked i Europa preger resultatet til Hydro Karmøy

 Det er et tøft marked der ute, og den lave etterspørselen etter våre produkter kombinert med lav aluminiumspris preger resultatet vårt også i tredje kvartal. I slike tider er det viktig å optimalisere det vi selv kontrollerer for å øke lønnsomheten – altså sikre god drift. Vi jobber stadig med forbedringsprogrammer, og fabrikken har levert på målsetting på faste kostnader så langt i år, sier fabrikksjef Ingrid Heradstveit Guddal.
Valseverket på Karmøy leverer et overskudd før renter og skatt på 9,6 millioner kroner. Resultatet påvirkes i negativ retning av svakere produktpriser i grossistmarkedet, mens redusert metallkostnad påvirker i positiv retning.
Tredje kvartal er et utfordrende kvartal resultatmessig på grunn av revisjonsstans i perioden kombinert med at fellesferie avvikles. Oppstarten etter ferien var preget av uforutsette hendelser på flere av produksjonslinjene. Det positive er at revisjonsstansen tillot oss å gjennomføre en rekke tekniske forbedringer, forklarer fabrikksjef Pål Tage Endresen.
Banner AOF