Industri Energi sine nettsider

Timelønnsaksjon i Hydro og Speira

Både Hydro og Speira kjører en «timelønnskampanje» til støtte for folk som er rammet av konflikten i
Ukraina.
Vi oppfordrer våre medlemmer og alle andre ansatte til å donere en timelønn til denne kampanjen.

Hydro:   kampanjen stenger 15.mars. Pengene går til UNICEF for videre hjelp til de berørte i Ukraina. Det er også infomasjon på infoskjermer, oppslagstavler og link på workplace.

Hydro vil doble beløpet som kommer inn via linken!

Link til innsamlingsaksjonen Hydro

 

Speira: kampanjen stenger 24.mars.

Speira vil doble beløpet som kommer inn via linken.

Link til innsamlingsaksjonen Speira