Industri Energi sine nettsider

Tillitsvalgtkonferansen 2019

AKF arrangerer i disse dager tillitsvalgtkonferanse i Bergen.

Over 40 tillitsvalgte deltar. Hovedtema er AKAN, men vi streifer også innom forsikringer, tariff, cyberangrepet etc. Gode innlegg fra både interne og eksterne foredragsholdere, og mange gode diskusjoner.