Industri Energi sine nettsider

Tillitsvalgtkonferanse

Alnor Kjemiske Fagforening arrangerer konferanse for alle tillitsvalgte i Bergen 24.-26.april.

Hovedtema på konferansen er AKAN, men også tariff og LO Favør står på dagsorden.

Blant foredragsholderene er : Ommund Stokka (Hydro Energi), Bjørn Heimvik (Hydro), Jarle Vangen (AKAN kompetansesenter), Anders Stenhagen (Hydro), Rolf Solvold (Hydro) og Knut M. Dahle (LO Favør)

Det er gitt tilslutning fra bedriften om deltagelse på konferansen, men en må avtale med sin leder om eventuelt fri.

Påmelding til Avdelingstillitsvalgt/kontaktperson (eget skjema) innen 8.april.

Vi ser fram til spennende og lærerike dager i Bergen!