Industri Energi sine nettsider

Tilbud om kjøp av aksjer i Norsk Hydro ASA 2021

Aksjeordningen for ansatte gir ansatte i Norge anledning til å kjøpe aksjer med 50 prosent rabatt og betale med lønnstrekk over 12 måneder. Ordningen administreres av GBS HR i samarbeid med DNB. Aksjetegning vil bli ivaretatt gjennom HR-portalen og DNB.

 

 

 

Hvem som omfattes av aksjeordningen

Tilbudet omfatter fast ansatte i Hydros norske aksjeselskaper, som er ansatt per 31. desember 2020 og som fortsatt er ansatt ved akseptfristens utløp den 31. mars 2021. Ansatte som har gått av med pensjon etter 31. desember 2020 vil likevel være omfattet.

Aksjetilbudet i 2021

Verdiutviklingen på aksjer i Hydro fra 2020 til 2021 var slik at Hydros ansatte i år får tilbud om «full» tildeling av aksjer til rabattert pris. I tillegg har Hydros styre vedtatt en utvidelse av tilbudet. Ansatte får derfor tilbud om kjøp av aksjer til en verdi av kr. 30.000,-. Det gis 50 prosent rabatt ved kjøpet.

Aksjekursen ansatte kan bestille (tegne) aksjer for er satt til kr. 46,27. Det blir anledning til å kjøpe 648 aksjer til en total kjøpesum på kr. 14.991,48.

Rabatten gir en skattepliktig fordel som kan reduseres med inntil 25 % av aksjenes verdi, begrenset oppad til kr. 7.500,-. Skattefordelen skal beregnes ut fra aksjekurs på tildelingstidspunktet, dvs. på det tidspunkt aksjene er tilgjengelige for de ansatte på VPS-konto. Den nøyaktige skattefordelen vil derfor ikke kunne beregnes før dette. Hydro vil også benytte anledningen til å gå gi deler av aksjerabatten som skattefri gave i ansettelsesforhold. Dette reduserer skattefordelen for de ansatte ytterligere. Skattetrekk vil bli foretatt etter gjeldende regler.

Tegningsperioden er 10. – 31. mars 2021. 


Hvordan bestille aksjer

Bestilling av aksjer gjøres elektronisk via denne linken: Tegning av aksjer.
Linken vil være tilgjengelig fra 10. mars kl. 09:00 til 31. mars kl. 16:00.
Pålogging skjer ved å legge inn eget ansattnummer i Hydro (6 siffer, uten “a”) og fullt personnummer. Linken kan benyttes både fra Hydro PC, privat PC og mobil.
Man kan bestille og kansellere aksjene når som helst i perioden linken er tilgjengelig.

VPS-konto

Hvis du har en VPS-konto fra tidligere (ordinær VPS-konto eller VPS aksjesparekonto, «ASK»), kan du velge hvilken av dem du ønsker å benytte når du logger deg inn via linken for å bestille aksjer. Hvis du ikke har en VPS-konto, må denne opprettes før du legger inn en bestilling for aksjer. Det vil ikke være mulig å legge inn bestilling av aksjer dersom du ikke har VPS-konto. En VPS-konto har 12 siffer i motsetning til bankkonto som har 11 siffer.

Ta kontakt med din dagligbank, eller opprett VPS-konto i DNB ved å gå inn på www.dnb.no/vpskonto. Du bør ha startet prosessen med åpning av VPS-konto før 25. mars for å sikre at VPS-konto blir åpnet i tide.

Betaling

Betaling for aksjene skjer som hovedregel gjennom lønnstrekk over 12 måneder. For 2021 vil dette tilsvare kr. 1.250,- hver måned, første gang ved lønnsutbetalingen i april 2021 og siste gang i mars 2022. Ansatte som fratrer etter tildeling av aksjene, eller av andre grunner ikke vil ha frie lønnsmidler fra Hydro, vil måtte betale gjenværende beløp ved fratredelsestidspunktet/ tidspunktet for slutt på frie lønnsmidler.

Ansatte som på tildelingstidspunktet vurderes til ikke å ha tilstrekkelig frie lønnsmidler til å forplikte seg til lønnstrekk vil måtte betale for aksjene før tildeling. Dette gjelder også ansatte som gikk av med pensjon i perioden 1/1 – 31/3 2021.

Dersom den ansatte unnlater å gjøre opp utestående beløp, vil Hydro ta de nødvendige rettslige steg for å innkreve beløpet.

Aksjene

Aksjene vil bli overført den enkeltes VPS-konto i uke 16/2021. Aksjene er berettiget til fullt utbytte fra og med den dato aksjene er mottatt på den ansattes VPS-konto.

Primærinnsider

Primær-innsidere som ønsker å bestille aksjer under tilbudet må følge konsernets vanlige regler og rapporteringsplikt for kjøp/salg av aksjer i Norsk Hydro ASA.

Risiko

Investering i aksjer er forbundet med risiko. Kursen vil kunne variere både som følge av den generelle utvikling i aksjemarkedet og konkrete forhold knyttet til Hydros resultater og utsikter. Det er ingen garanti for at man ved salg får igjen det man opprinnelig investerte i aksjer, da aksjekursen kan svinge over tid. Hydros årsrapporter er tilgjengelig på www.hydro.com.

Regler for aksjeordningen

Regler for aksjeordningen for ansatte i Norge er beskrevet i HRB14.