Industri Energi sine nettsider

Tilbud om kjøp av aksjer 2021 – tilleggsinformasjon

HR infomerer:Til ansatte i Rolled ProductAnsatte som kjøper aksjer i forbindelse med årets kjøpsprosess vil få etablert månedlig lønnstrekk på ordinær måte.På nåværende tidspunkt antas det at lønnstrekket vil løpe over 12 måneder, med de begrensninger som følger av bestemmelsene i HRB14.