Industri Energi sine nettsider

Tilbud om influensavaksine til ansatte i risikogruppene

Bedriftshelsetjenesten Hydro Karmøy  melder om at Helsemyndighetene har gjort vedtak om at alle influensavaksiner i det private markedet fram til 1. desember skal forbeholdes de som er i risikogruppene.

Bedriftshelsetjenesten kan derfor i år kun tilby å gi vaksinen til de som oppfyller en eller flere av følgende kriterier:
· Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
· Alle fra fylte 65 år
· Diabetes type 1 og 2
· Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
· Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
· Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
· Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
· Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
· Helsepersonell som har pasientkontakt.
· Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
· Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
For bestilling av vaksine kontakt oss på telefon 52854100 (mandag til fredag mellom kl. 8-11 og 13-15) innen fredag 23. oktober.
Bestillingen er bindende da vi kun kjøper de antall vaksiner som er bestilt.
Tilbudet er gratis for ansatte.
Dersom du er i risikogruppen og ikke har mulighet til å benytte deg av dette tilbudet på arbeidsplassen, kontakter du din fastlege.
(Workplace: Hege Haarr)