Industri Energi sine nettsider

Til lykke med 50 års dagen, Hydro Karmøy

Alnor Kjemiske Fagforening vil ønske Hydro Karmøy til lykke med med 50 års dagen i dag, og ønsker videre lykke til med de neste 50 årene og mere til.
 
Alnor Kjemiske Fagforening vil samtidig takke for ett godt samarbeid igjennom alle disse årene.
 
Vi har ikke alltid vært enige, og vil nok i fremtidene heller ikke alltid være det, men sammen kommer vi frem til løsninger som fremmer Helse, Miljø, og Sikkerhet, noe som igjen genererer den verdiskapningen vi trenger for å lykkes i en konkurranseutsatt industri.
 
MVH