Industri Energi sine nettsider

Til ansatte som har kjøpt aksjer

Aksjene ble 15.04.2021 overført til din VPS-konto. Første aksjetrekk for 2021 vil skje på april lønn, det blir dermed to aksjetrekk siden siste trekk for 2020 avsluttes på april lønn.

Vi gjør oppmerksom på at inngangsverdi på aksjene ble endret til sluttkursen pr. 14.04.2021, kr. 54,70 pr aksje, denne kursen vil vises i VPS. Den justerte kursen benyttes også til beregning av skattepliktig fordel, som utgjør NOK 8.454,77 (ref. norske skatteregler). Innberetning av skattepliktig fordel skjer på mai lønn.
Alle har mottatt 648 aksjer til en aksjekurs på kr. 46,27, dvs. at endring av inngangsverdi ikke har betydning for annet enn beregning av den skattepliktige fordelen.
(Workplace: Eva Kristin Bergersen)