Industri Energi sine nettsider

Tid for asfaltering på Hydro Karmøy

Det blir lagt ny asfalt fra vestre port og ned til kaien i uke 19.

I denne sammenhengen vil det bli påbegynt fresing av kanter og skjøter i alle veikryss på fredag 7.5. Arbeidet med asfaltering vil foregå mandag, tirsdag og onsdag i uke 19, fra klokken 08.00 til 22.00 hver dag.
Det kan bli behov for å «stenge» vestre-veien/vestre port for personbiltrafikk fra mandag ettermiddag og tirsdag.
Veien mot sør/øst, fra likeretter til kaien tas på onsdag. Tungtransport vil bli dirigert etter behov.
Det vil kunne bli redusert tilgjengelighet i områder, men det vil aldri være helt stengt med tanke på utrykninger o.l.
Workplace: Jan Axel Roness