Industri Energi sine nettsider

Tariff: Mellomoppgjør 2021 Metallverket og Valseverket

Den 7.juni var en noe redusert forhandlingsdelegasjon pga. smittevern på Sundvolden hotel og forhandlet frem årets mellomoppgjør i Hydro. Fra Alnor Kjemiske stilte Sten Roar Martinsen og Margunn Sundve, formøtene er gjennomført på teams. Det er signert en fullmakt for valseverket skal følge årets lønnsoppgjør i Hydro, da forhandlingene begynte før endelig sluttsalgsdato. Oppgjøret inkluderer sentralt oppgjør på kroner 4.388,- Skiftsatsene og helligdag økes med 3,1%, dette gjøres gjeldende fra 1. april, resten fra 1.juni.

Etter harde forhandlinger vurderte vi brudd, da hadde bedriftens siste tilbud stått med de tre øverste kulepunktene, og de tre nederste kulepunktene ikke blitt med i dette oppgjøret. Vi godtok derfor dette resultatet: 

  • Grunnlønnsøkning 13.700,-
  • Fagtillegg 1.100,- dermed øker også fagbrev 2, 3 og fagskoletilleggene
  • Alle AMBS- og 1.operatørtillegg økes med 300,-
  • Ansiennitetstrinn 20 år økes med 500,-
  • PRP av skifttillegg og den faste økonomiske delen av vakttillegget
  • Feriepenger av sykepenger utvidet til maksdato. (tidligere 6 mnd.)

                                                                      2020                 økning         2021

Grunnlønn uten fag                                     414.125            13.700              427.825

Grunnlønn med fag                                       453.525           14.800              468.325

Ansiennitetstrinn 20 år                                     37.000              500               37.500

AMBS/1.op-tillegg                                                                          300

 

Helkontinuerlig 6-skift                                       80.900              2.550                83.450

Helkontinuerlig 5-skift                                       84.500              2.650                87.150

Døgnkontinuerlig 4-skift                                    62.500              2.050                64.550

Døgnkontinuerlig 3-skift u/lør. ettermiddag  49.650              1.550                51.200

2-skift med helg lø og søn                                    59.450               1.850               61.300

2-skift med helg lør                                               49.650               1.550                51.200

2-skift uten helg                                                     35.500               1.150                 36.650

Helligdagsgodtgjørelse time                                      281,50                  9                    290,50

(8t 2324,-/ 12t 3486,-)

Protokolltilførsel fra Industri Energi:

  • Foreningene i Industri Energi ser med bekymring på at forslaget/kravet om en differensiering av prosentsatsen bedriften gir, som ville kommet våre medlemmer mer til nytte, ikke er imøtekommet i noen som helst grad ved årets forhandlinger. Dette forventer og forlanger vi vil bli imøtekommet ved neste års hovedoppgjør.
  • Industri Energi sine medlemmer skal ikke komme dårligere ut enn andre grupper/foreninger i bedriften. Vi forbeholder oss retten til å komme tilbake i forhandlinger om noe slikt skulle skje.