Industri Energi sine nettsider

Tariff 2018 Bilfinger

Lønnsforhandlingene i Bilfinger ble avholdt 30. -31.mai. Nye lønnssatser pr. 01.06.18 (inkludert sentralt avtalt tillegg, kr 2535,- som gjøres gjeldende fra 01.04.18):

Begynnerlønn for operatører og fagoperatører økes med     kr 7000,- .

FK 1B El./aut.sertifikat økes med kr. 2000,-

FK 2C Bas/Avløser/Koordinator øker med kr. 2000,-

FK 2E Kritisk kompetanse økes med kr. 2000,-

Det er også gitt et lokalt tillegg på Karmøy som blir gjeldende fra 1.juni. Dette blir det forhandlet om i nær framtid.

Det er i tillegg gjort noen endringer i Særavtalen. Skift og helligdag økes med 1.9%, lønnstillegget gjøres gjeldende fra 1.april.