Industri Energi sine nettsider

Tariff 2018 AKF Merkantil – TVIST!

De merkantile gikk også til brudd på samme vilkår som resten av Industri Energi i Hydro og stiller seg bak brevet til toppledelsen.

 

 

Da blir også siste protokolltilbudet gjeldende her:

  • Medlemmer uten høyere utdanning gis individuelt tillegg på 3,1 % hvorav 2,8 % brukes mot normal regulering og 0,3 % benyttes til vedlikehold og differensiering.
  • Medlemmene med høyere utdanning på bachelor- og masternivå gis et individuelt lønnstillegg innenfor ramme på 3,1 % I tillegg vil det kunne tilrås «alders-og kvalifikasjonstillegg»
  • Differensiering innenfor rammen ovenfor iht. AB11
  • Bedriften vil regulere adm. Fastlagte godtgjørelser knyttet til bilgodtgjørelse og reisekompensasjon i samsvar med årets generelle ramme
  • Bedriften vil ikke kunne imøtekomme de øvrige krav som er reist
  • Gjøres gjeldende fra 1. juni 2018

De individuelle lønnssamtalene vil bli gjennomført fortløpende på sensommer og tidlig høst.