Industri Energi sine nettsider

Streiken er avsluttet!

Etter 10 dager med streik på Elektrokjemisk Overenskomst, ble den onsdag ettermiddag avsluttet etter at Norsk Industri ville ta ut alle i en Lockout.

Det ble i løpet av dagen gjenopptatt dialog mellom Norsk Industri og Industri Energi, og det ble dermed enighet om å avslutte konflikten med følgende resultat:

 Utrede og vurdere mulighetene for lokal sanksjonsrett i forbindelse med uenighet i de lokale
lønnsforhandlingene. De lokale parter skal i tariffperioden frem til 2024 vurdere hvordan denne
skal kunne gjennomføres ved den enklete bedrift/konsern. En sentral styringskomite
bestående blant annet av Stein Lier Hansen (Norsk Industri) og Frode Alfheim (Industri Energi)
skal se til at alle bedriftene har gjennomført det før tariffoppgjøret 2024.

 Generelt tillegg på kroner 4,- lønnsatsen økes med 4,5 %

 Skift og helligdag økes med 4,5 %

 Tilbakebetaling på disse gjøres gjeldnede fra 1. april/1.juni

 Utvalg som skal se på kompensernede tiltak for nattskift

 Vern for gravide i prosessindustrien er styrket!

Nå som partene sentralt er kommet til enighet, fortsetter oppgjøret i industrien med lokale lønnsforhandlinger.