Industri Energi sine nettsider

Streik i elektrokjemisk industri!

Meklingen med Norsk Industri på elektrokjemisk overnkomst endte i går med streik etter 18timer på overtid hos Riksmekleren i Oslo.

 

 

Det er tatt ut plassoppsigelse (varsel om at det kan komme uttak til streik) på Alnor Kjemiske Fagforening sine bedrifter.
Det er ikke tatt ut plassfratredelse (varsel om hvem som er tatt ut) på våre bedrifter. Den kan komme ved en opptrapping med plassfratredelse med varsel på 4 dager og kan derfor først bli gjeldende ved opptrapping.
Vi meklet over to dager og videre nesten 18 timer på overtid.

Det er dermed streik på Elektrokjemisk Overenskomst, denne gjøres gjeldende fra mandag 15. august ved arbeidstid start.

Industri Energi har varslet plassfratredelse (at de går ut i streik) for 1422 medlemmer i følgende bedrifter,
gjeldende fra mandag 15.august:
Boliden Odda AS – 255
Elkem ASA Salten Verk – 169
Elkem ASA Rana – 89
Elkem ASA Thamshavn – 131
Eramet Norway AS avd. Sauda – 142
Elkem Carbon AS avd. Carbon – 46
Glencore Nikkelverk AS – 328
Wacker Chemicals Norway AS – 137
Washington Mills AS – 97
Aartun Transport avd. Smelteverket AS (tilslutningsavtale) – 28 Totalt: 1422

Industri Energi har i tillegg varslet plassoppsigelse for ytterligere 2801 medlemmer innen aluminiumsindustrien.
Det er derfor mulig å trappe opp en eventuell streik.

Nytt nummer av Alnorarbeideren e ute ifm streiken! (kontakt din tillitsvalgt dersom du ikke har tilgang til denne)

Du kan lese mer på Industri Energi sine nettsider

Hvordan skal du forholde deg hvis det blir streik? Les forbundets streikehefte her