Industri Energi sine nettsider

Støtte til Ukraina

Resultatet av «timelønnaksjonen» i Hydro og Speira:

Ansatte og Hydro har gitt 10 millioner kroner til
humanitær hjelp til Ukraina gitt til UNICEF.
De vil blant annet bruke pengene til å sette opp, The blue
dots hubs, som er sikre rom langs landegrensene i
nabolandene rundt Ukraina. Dette for å sikre kvinner, eldre
og barn beskyttelse, mat, husly og annen nødvendig hjelp.
Ansatte og Speira har samlet inn 54400 euro og Speira
mer enn doblet beløpet og ga 110 000 euro til en tysk
hjelpeorganisasjon.
Veldig bra jobba!