Industri Energi sine nettsider

Storcash – tilbaketrekking av vare

AKF-kortet: Har fått følgende melding fra Storcash:

TIIBAKEKALLING AV VARE:
Din bedrift har handlet ett eller flere av følgende vare i en av våre butikker:
Vare under tilbaketrekking:
212928 JASMIN RIS 2KG PHOENIX
Gjelder kun produkter med holdbarhetsdato: 30.03.2023
212621 JASMINE RIS 5KG EMMYS
Gjelder kun produkter med holdbarhetsdato: 30.03.2023
Årsak:
Funn av plantevernmidlene Hexaconazole og Tricyclazole over grenseverdi i produktet. Leverandør anbefaler at man ikke spiser produktet da dette kan utgjøre helsefare.
Varen skal ikke selges videre eller brukes til produksjon av mat.
Varen kan returneres til Storcash og krediteres. Det er kun berørte varer som krediteres.
Årsak «Tilbaketrekking» skal oppgis når varen returneres til Storcash.
Frist for krediteringskrav er 2 uker etter mottatt melding.