Industri Energi sine nettsider

Stafett for livet

Hydro Karmøy stiller lag på Krafttak mot kreft 31.august.

Kreftforeningens Stafett for livet er et 24-timers arrangement hvor man går sammen for å vise sin støtte med dem som er eller har vært berørt av kreft. Stafetten skal visualisere at det alltid bør være noen på banen for den som er syk. Vi oppfordrer ansatte og familie til å melde seg på Stafett for livet for Hydro.  Stafetten arrangeres på Torvastad 31. august.

Årets Stafett for livet vil bli arrangert på Torvestad idrettsarena 31. august kl 12.00 til 01. september kl 12.00.  Det er et gratis 24-timers arrangement hvor familie, venner, kollegaer eller andre danner et lag og går sammen for å vise sin støtte til dem som er eller har vært berørt av kreft. Stafetten symboliserer at en kreftsykdom aldri tar pause, men er til stede hele døgnet, og at det alltid bør være noen på banen for den som er syk.

Litt om hva stafett for livet er:

Kreftforeningens stafett for livet er for alle uansett alder, form og helsetilstand. Det er opp til lagdeltagerne selv om de vil løpe eller gå, kjøre rullestol eller gå med rullator. Det viktigste er at alle deltakerne kommer seg gjennom stafetten som et lag. Vi skal gå/løpe i 24 timer og det er opp til hver lag hvordan de vil fordele timene på lagmedlemmene. Noen setter opp klokkeslett og «vaktlister» for å få fylt opp hele døgnet. Flere kan gå samtidig.

På dagtid vil det være gratis underholdning fra scenen, samt matsalg fra telt hele døgnet. Det er som en festival og det er også lov å komme på selve dagen uten at man er påmeldt for å være med på festen.

Det vil bli pause i stafetten på kvelden, da vi skal ha lysseremoni. Det vil bli solgt lysposer som man kan skrive hilsener på, og disse blir plassert ut med lys i under seremonien. På denne seremonien skal vi minne de vi har mistet og støtte de som kjemper videre, dette gjør vi med lysposene, musikk og innslag fra scenen. Stafetten fortsetter rundt banen når seremonien er ferdig.

Avslutningsseremoni på søndagen.

Kontaktperson for Hydro er Bjørn Nedreaas.

For mer informasjon og påmelding kan du gå inn på stafett for livet sine nettsider og registrere deg under Hydro: https://kreftforeningen.no/stafettforlivet/