Industri Energi sine nettsider

Speira kunngjør oppkjøp og integrering av Real Alloy Europe

I går  annonserte  Speira at selskapet har signert en avtale om å kjøpe den Europeiske resirkuleringsvirksomheten («Real Alloy Europe») til Real Alloy. Gjennomføringen av transaksjonen avventer endelige avtalebetingelser og myndighetsgodkjenning.

Real Alloy Europe er en ledende europeisk leverandør av resirkulert aluminium og magnesium, med syv anlegg og omtrent 600 ansatte i Tyskland, Norge, Frankrike og Storbritannia. Oppkjøpet vil styrke Speiras evner til å benytte resirkulert metall i sin produksjon og levere valset aluminium med høy kvalitet og lavt karbonfotavtrykk til sine kunder.

– Dette oppkjøpet akselererer strategien vår som er å lukke kretsløpet fra skrap til ferdig produkt og tilbake igjen. Vi ser frem til å videreutvikle Speiras og Real Alloy Europes kombinerte kapabiliteter for å møte etterspørselen etter bærekraftige og sirkulære løsninger, sier administrerende direktør Einar Glomnes i Speira.

– Etter oppkjøpet vil Speira fortsatt ha fokus på å levere tredjeparts resirkuleringstjenester til eksisterende og nye kunder av Real Alloy Europe. Vi vil betjene hele aluminiumsindustrien, og jobbe tett sammen med kunder i hele verdikjeden, sier Glomnes.