Industri Energi sine nettsider

Smitteverntiltak Speira Karmøy

Melding fra HMS-sjef i Speira, Alf Einar Ørke:Ekstra tiltak med bakgrunn i lokal smittesituasjon og lokale kommuners felles råd til befolkningen

-Vi går tilbake til bruk av kohorter i avdelingene og administrasjonsbygg
-Bruk munnbind/maske ved avstand under 2 meter ved behov for kontakt på tvers av egen kohort.
-Bruk Teams møter der det er mulig.
-Ved felles bespisning må det være minimum 2 meter mellom kohorter
Reglene som vi nå har bestemt med å innføre kohorter og avstand vil selvsagt også være til ulempe for arrangementer i Speiras regi, som for eksempel bruk av «Hel & Frisk» penger etc.
Vi har bestemt at disse kan arrangeres, men med risikoreduserende tiltak:
Skjermede lokaler som gir avstand til andre
Består arrangementet av deltagere fra flere kohorter i må det legges til rette for 2 meter mellom kohortene.
Tiltakene gjelder fra nå og inntil videre.