Industri Energi sine nettsider

SALG AV VALSEVERKENE!!!!

Fredag morgen våknet de ansatte i valseverkene dessverre opp til nyheten om salg av valseverkene til KPS Capital Partners, et amerikansk aksjefond, for 1.380 millioner euro som er ca. 14.2 milliarder kroner.

Dette inkluderer både de norske og tyske verkene, det totalt 7
produksjonsanlegg og rundt 5000 ansatte som inngår i salget.

Nåværende konserndirektør for Hydro Rolling, Einar Glomnes, går over
til stillingen som administrerende direktør i det nye selskapet.

Konkurransetilsynet i flere land skal godkjenne handelen før det blir
godkjent, trolig i løpet av høsten 2021. Det jobbes også videre politisk
med å stoppe salget og næringsminister Iselin Nybø må komme på
banen nå!

Det er stor usikkerhet og bekymring blant de ansatte, og det er nok
mange spørsmål som skal besvares for medlemmene nå for veien
videre. Pensjonsrettigheter? Blir AFP med videre? Tilhørighet? Hva
med lønns- og arbeidsvilkår? Hvem er de? Hvordan vil de lede? Blir det
mange endringer? Når? Hvordan blir delingen fra Hydro? Hvilken
innvirkning har det på meg? Er dette en sikker arbeidsplass?

Noen av spørsmålene er det svar på allerede ved inngåelsen av salget
og noen blir klarlagt fremover.
Vi har ikke alle svarene, men forbundet og Alnor Kjemiske er allerede i
gang med å sikre en så god overgang som mulig. – Vi stiller tydelige
krav og skal jobbe for at ingen ansatte skal tape på dette når salget
eventuelt gjennomføres, verken i form av pensjon, lønn, eller andre
vilkår.

Trenger du noen å snakke med så stiller BHT opp.