Industri Energi sine nettsider

Restriksjoner relatert til Koronavirus Karmøy

Det er i pandemiberedskapsgruppen på Hydro Karmøy på bakgrunn av «føre var» prinsippet besluttet å innføre restriksjoner på møtevirksomhet, samlinger og skiftbytter:

• Møter og samlinger på tvers av enheter skal unngås – bruk skype/teams dersom mulig
• Møter og samlinger på tvers av skift skal unngås
• Enhetene foretar vurdering av nødvendige tiltak for å begrense kontakt på skiftbytter mellom påtroppende og avtroppende skift
• Enhetene foretar risikovurderinger vedr. deltakelse på interne møter i egen enhet
• Lunsj skal tas separat der det er lagt til rette for dette (eget kontor etc.). Der det ikke er tilrettelagt for dette (pauserom etc.) skal en holde avstand til hverandre i størst mulig grad
Det er i tillegg innført restriksjoner vedr. reising og besøk:
• Reising skal i all hovedsak unngås (skal i tilfelle være helt essensielt og godkjennes som tidligere av fabrikksjef)
• Dersom det er nødvendig med besøk fra kontraktører skal dette godkjennes på enhetsledernivå
• Øvrig besøk fra andre interessenter bør ikke forekomme og må godkjennes særskilt av leder for aktuelt område.
 
Vi presiserer at situasjonen endrer seg fortløpende og anbefalte tiltak vil kunne endre seg.
 
Informasjon om hjemmekontor på Karmøy
Alle enhetene på Karmøy har nå foretatt en kartlegging og vurdering på hvem det er forsvarlig kan ta hjemmekontor. For noen gjelder dette umiddelbart, mens det kan bli aktuelt for andre på et senere tidspunkt. FHI anbefaler økt bruk av hjemmekontor som et tiltak for å redusere tetthet mellom ansatte.
 
Bruk av desinfiseringsmiddel til rengjøring av kjøretøy og andre overflater
Det er ikke lenger tilgjengelig desinfiseringsmiddel på Sentrallager ettersom helseforetakene blir prioritert. Det betyr at vi vil benytte utblandet isopropanol til rengjøring til først og fremst av kjøretøy. Etter avtale kan stoffet hentes ved å kontakte Kjell Olsen på telefon 48146754.
NB! Dette skal ikke brukes på kroppsdeler. En skal ha på seg engangshansker når dette blir påført overflater. På forespørsel vil en også få disse hos Kjell.
Slik situasjonen utvikler seg så er det mulighet for at også dette blir mangelvare etter hvert. En vil derfor oppfordre til å bruke dette etter beste evne og blant annet ta vare på hanskene til de er utslitt /hullete.
Rutiner for rengjøring av overflater:
Vask overflaten med fuktet microfiberklut; få bort synlig smuss.
Påfør isoprepanolen ved hjelp av en klut evt.papir. •
Etter at isoprepanolen er påført må den få lov til å virke i ca. ti minutter for å få best effekt.
En slik desinfeksjon anbefales ved hvert skiftbytte
 
(hentet fra Workplace)