Industri Energi sine nettsider

Rekordår for Hydro Karmøy

Tirsdag presenterte Hydro Karmøy et overskudd før renter, skatt og avskrivninger på 1053 millioner kroner for fjerde kvartak, og et samlet overskudd på rekordsterke 4. 1 milliard totalt for 2022.

Til tross for minkende etterspørsel etter aluminium, har prisene holdt seg på et stabilt høyt nivå, sier fabrikksjef Arne-Martin Kjærland.

Med et høyt produktlager og liten etterspørsel etter aluminium inn i det nye året, ble vi nødt til å justere ned produksjonen med 25% før jul. Tiltakene ser ut til å ha gitt ønsket effekt. God drift, gode priser på produktene våre og salg av overskuddskraft har sikret et godt resultat i også fjerde kvartal, sier Kjærland.

Fabrikksjefen understreker at det ikke er Hydros strategi å stenge ned produksjonskapasitet for å selge strøm, men for å tilpasse seg markedet.

På kort sikt er aluminiumsmarkedet noe usikkert, men fabrikksjefen ser med optimisme på fremtiden til aluminiumsverket. Det skal investeres i modernisering og oppgradering av kraftforsyningssystemet og anodeservicelinja.

I tillegg er Hydro, i samarbeid med flere lokale aktører, delaktig i å få på plass et lokalt samarbeid om CO2-lagring på Haugalandet.

Du kan lese mer på h-avis.no