Industri Energi sine nettsider

Primærmetall tilbake til full kapasitet

Primærmetall har besluttet å reversere den midlertidige kapasitetsreduksjonen som ble gjennomført i sommer med å koble ut celler på Karmøy, Husnes og i Sunndal.De frakoblede cellene vil bli omforet og satt tilbake i drift.AP18 er igang med planleggingen for gjennomføring.