Industri Energi sine nettsider

Primærmetall kobler ut enkeltceller på grunn av svak etterspørsel

Fagforeningene på Karmøy, Sunndal og Husnes har i dag vært inne på møte vedr. et krevende pressboltmarked. Situasjonen vil bli håndtert med møter både på lokalt og sentralt hold i de kommende ukene.

Workplace:
«Som et ledd i den pågående beredskapsplanleggingen for å møte det dramatiske fallet i etterspørselen som følge av COVID-19-pandemien, stanser Primærmetall celler som vil ha behov for omforing ved Husnes, Karmøy og Sunndal. Initiativet er anslått å redusere kapasiteten innenfor det krevende pressbolt-segmentet med rundt 3 000 tonn per måned, basert på elektrolyseceller som likevel skal ut for omforing.

– Vi opplever et ekstraordinært fall i den fysiske etterspørselen og har allerede iverksatt en rekke tiltak for å møte krisen, som å endre produksjon fra spesial- til standardprodukter, utnytte fleksibiliteten i vår verdikjede og forfølge ulike alternativer i markedet for å håndtere nedturen, sier leder for Primærproduksjon Ola Sæter.

– Å koble ut enkeltceller som likevel skal ut for omforing er en rask og effektiv måte å redusere kapasiteten og balansere porteføljen vår, og som også vil gjøre det mulig å raskt ta denne kapasiteten inn igjen når etterspørselen begynner å ta seg opp. Men vi er i en svært krevende situasjon der vi på nåværende tidspunkt ser lite muligheter til å ta inn igjen utkoplet kapasitet i inneværende år, og vi kan heller ikke utelukke behov for å ta ut ytterligere celler, sier Ola.

Primærproduksjon vil i løpet av de kommende to ukene stanse utvalgte celler som skal fores om ved Husnes, Karmøy og Sunndal innen utgangen av året, som utgjør en midlertidig kapasitetsreduksjon på rundt 3 000 tonn per måned. Prosessen med å fore om de stansede cellene vil avgjøres ved de berørte verkene, i dialog mellom verksledelse»,