Industri Energi sine nettsider

Politikerbesøk Hydro Karmøy

Den 24. juni 2021 tok fabrikksjef Ingrid H. Guddal imot første besøket på lang tid pga. smitteverntiltak som er igangsatt.

Stortingsrepresentant Hadia Tajik fra Rogalandbenken og Arbeiderpartiet var på besøk og fikk høre om hvor viktig rammebetingelse for vår industri er. Vi var blant annet innom CO2 kompensasjon og utnyttelse av handlingsrommet, CO2 fangst, CBAM, Hydro Reduxa, fornybar kraft, Hydrogen, Batterifabrikk på Gismarvik, infrastruktur må være klar for fremtiden og selvfølgelig åpningen av B-hallen på Husnes med komponenter fra Karmøy teknologipilot (KTP).

Også lokale ordførere fra Haugalandet var til stede på dagens besøk: Jarle Nilsen, Karmøy, Arne-Christian Mohn, Haugesund, Sigmund Lier, Tysvær og Linn Therese Erve, Sveio. Samt Aps 3.plass i Rogaland Tove Elise Madland og leder i Karmøy AP Silje Kringlebotten Husebø og leder Haugesund AP Emilie Bersaas var med i delegasjonen.

Det ble også tid til en kort visitt i KTP for Hadia Tajik og Tove Elise Madland. Forrige gang Hadje Tajik var på besøk var ved åpningsfesten for KTP. Velkommen igjen til åpning av fullskala når den tid kommer, og gjerne før.

Vi var også innom viktigheten av de ansatte for å nå målene, med utdanning, inntak av lærlinger og videreutdanning med for eksempel fagskoler. Og det at vi nå via Industri Energi og elektrokjemisk har fått til kjønnstilpasset arbeidstøy ble selvfølgelig også nevnt.

Delegasjonen stilte mange gode spørsmål og vi fikk frem hvor viktig rammevilkårene er nå og for fremtiden.

Stortingsrepresentant Hadia Tajik og nestleder i AKF Margunn Sundve