Industri Energi sine nettsider

Permitteringsvarsel i Valseverket (KRM)

Partene har over lengre tid hatt diskusjoner rundt nødvendige tiltak sett i lys av et svært krevende marked og lav booking i perioden spesielt fram mot ferien – dette basert på den prekære og akutte markedsutviklingen som følge av Covid 19.

På bakgrunn av dette ble det tidlig enighet om at hele avdelingen, som et ledd i søke unngå permitteringer, tok ut ferie i uke 21.
Det ble også enighet om at partene i etterkant av dette, basert på de reelle markedstall skulle vurdere nødvendigheten av å igangsette og gjennomføre eventuelle ytterligere kostnadsbesparende tiltak, samt å tilpasse organisasjonen til forventet aktivitetsnivå i tiden fremover.

Dessverre var markedstallene ved starten av uke 22 fortsatt svært lave og bedriften ønsket derfor å gå ut med et permitteringsvarsel for 15-20 personer.
Alnor Kjemiske (AKF) fremmet et alternativt forslag om lønnsreduksjon (10%) og redusert arbeidsytelse (20%) av samtlige ansatte, noe som både ville gitt en større økonomisk effekt samt bidratt til at samtlige ansatte bidro i «dugnaden» men bedriften mener at det ikke er realistisk med en slik modell.

Alnor Kjemiske viste også til Hovedavtalens §7.1 vedr. om at det før en eventuell «permittering iverksettes, bør bedriften som et alternativ vurdere yrkesfaglig kompetansehevende tiltak etter bedriftens behov og som kan styrke bedriftens konkurransesituasjon», og mente bedriften kunne gjøre mer her. Foreningen ønsket også at Bedriften umiddelbart tok kontakt med nabobedrifter, for å sjekke mulighet for arbeid. Dette medførte at følende melding gikk ut til andre enheter sent onsdag ettermiddag

«Vi opplever nå en svært krevende ordresituasjon i Karmøy Rolling Mill (KRM).
Ettersom vi ikke ser noen umiddelbar bedring i markedet, vurderer vi å sende ut permitteringsvarsel. Vi jobber samtidig aktivt med å finne andre løsninger for å skåne våre ansatte.

KRM har aldri tidligere permittert, men vi har tidligere hatt nytte av å ta inn operatører fra andre enheter på Hydro Karmøy som har hatt utfordringer.

En av de løsningene vi undersøker, er derfor om noen av dere andre har behov for gode folk som kan være med å ta i et tak i en periode.
Vi har flinke folk med erfaring spesielt fra kaldvals. Vi har folk med både truck- og kransertifikat.

I første omgang ønsker vi å finne en løsning fram til høsten.
Ta kontakt med undertegnede dersom dere ser en mulighet for å være med å avhjelpe situasjonen.

Denne e-posten er sendt ut i samråd med Alnor Kjemiske Fagforening».

Henvendelsen ble sendt til nabobedrifter inne på Verksområdet, både i og utenfor Hydro, og responsen her vært svært god. Ledelsen valgte allikevel å gå ut med et permitteringsvarsel gjeldende for 18 operatører denne uken.
Det jobbes nå intenst med å finne en løsning for disse slik at en slipper å permittere, dette inkluderer både løsninger internt i KRM samt inn mot nabobedriftene.